Co to za aaS, czyli IaaS, PaaS i SaaS

Było ich trzech

Dokonując wyboru sposobu dostarczania usług chmurowych musimy brać pod uwagę jaka jest nasza potrzeba biznesowa, oraz jakie posiadamy umiejętności w organizacji.

Korzystanie z usług chmurowych zdejmuje z przedsiębiorstwa konieczność posiadania własnej serwerowni, jednak nie oznacza to, że nie potrzebujemy umiejętności technicznych pozwalających na wybór właściwego rozwiązania.

W ramach rozwiązań chmurowych wyróżniamy trzy rodzaje udostępniania usług:

 • IaaS (Infrastructur as a Service),
 • PaaS (Platform as a Service),
 • SaaS (Software as a Service).

Każdy z nich różni się poziomem odpowiedzialności dostawcy oraz klienta.

Poniższa grafika przedstawia podział odpowiedzialności w poszczególnych modelach:

Poziomy IaaS PaaS SaaS
Źródło: https://www.redhat.com/en/topics/cloud-computing/iaas-vs-paas-vs-saas

Infrastructure as a Service

Główną różnicą pomiędzy własną serwerownią oraz IaaS jest posiadanie własnych maszyn.

Korzystanie z tego modelu w ramach usług chmurowych zwalnia nas w głównej mierze z fizycznego administrowania serwerami. Nadal odpowiadamy za systemy operacyjne, ich aktualizację, licencję. Zadaniem dostawcy jest zarządzaniem serwerami, ich dostępnością, ich fizyczna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, oraz osobami trzecimi. Co zostanie zainstalowane na takich serwerach to już jest wola klienta.

IaaS może być wykorzystywany:

 • do zastąpienia całej infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • w połączeniu z własnym centrum danych do tworzeni środowisk testowych, albo pod nowe inicjatywy nie wymaga rozbudowy własnej serwerowni.

Po zakończeniu projektu, albo testów cała infrastruktura chmurowa może zostać zamknięta, a przedsiębiorstwo zapłaci tylko za wykorzystane zasoby.

IaaS pozwala na wykorzystanie własnych licencji na oprogramowanie, dzięki czemu nie trzeba ponosić kolejnych kosztów związanych z kupowaniem licencji na systemu operacyjne, czy bazy danych.

Korzystanie z tego modelu wymaga jednak posiadania w organizacji osób, które znają się na administrowaniu serwerami, bazami danych, czy zarządzaniu infrastrukturą.

Przykłady IaaS:

 • AWS EC21,
 • Rackspace2,
 • Microsoft Azure3,
 • Google Compute Engine4.

Platform as a Service

Kolejnym modelem jest PaaS. Jest to gotowe środowisko programistyczne, dostarczane przez dostawców usług chmurowych. W tym modelu otrzymuje się prokonfigurowane środowisko pracy, pozwalające na natychmiastowe rozpoczęcie dewelopmentu.

Dostawca rozwiązania jest odpowiedzialny za całą infrastrukturę, my jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie kodu i dane.

Przykładem takiej platformy jest AWS Elastic Beanstalk5. Podczas konfigurowania środowiska możemy wybrać język programowania, jego wersję, możemy już od razu dodać własny kod, stworzyć bazę danych, albo odtworzyć swoją ze snapshot. Nie musimy się martwić systemem operacyjnym, wirtualizacją i innymi rzeczami.

Dostajemy gotową platformę, na której można od razu rozpocząć pracę.

Jest do jedna z zalet usług chmurowych, która pozwala skrócić czas rozpoczęcia prac i zdejmuję za zespołów deweloperskich konieczność czekania na środowiska i ich konfigurację.

Przykłady PaaS:

 • AWS Elastic Beanstalk5,
 • Heroku6,
 • Azure Cloud Services7,
 • Google App Engine8,
 • OpenShift9.

Software as a Service

Chyba najpopularniejszy model, z którego każdy z nas korzysta. W tym modelu jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie na dane. Wszystkie elementy oprogramowania dostarczane są przez dostawcę. Jest to najmniej elastyczny model pod względem dostosowania do naszych wymagań, bo jesteśmy uzależnieni w 100% od dostawcy. Najczęściej w tym modelu wykorzystywany jest model subskrypcyjny pozwalający nam za odpowiednią opłatą korzystać z dedykowanego oprogramowania.

Oprogramowanie dostarczane w tym modelu jest oprogramowaniem pudełkowym, które jest udostępniane klientowi. Możliwości dostosowania są bardzo ograniczone, albo bardzo kosztowne. Musi być odpowiednio skonfigurowane przez dostawce, możliwa jest integracja z innymi systemami w firmie.

W tym modelu dostarczane są aplikację o szerokim spektrum zastosowań, np. CRM, poczta, BPM, aplikacje biurowe, magazyny danych.

Przykłady SaaS:

 • Google Workspace10,
 • Microsoft Office36511,
 • Dropbox12,
 • Salesforce13,
 • Shopify14.

Podsumowanie

Usługi chmurowe nas otaczają i korzystamy z nich, czy tego chcemy czy nie. Zrozumienie ich działania i świadomość ich zalet może być jednym z powodów naszej przewagi konkurencyjnej. Sposobów na wdrożenie usług chmurowych jest kilka i elastyczność w wyborze może pozwolić nam na obniżenie kosztów projektów.

Ps. Wiesz, że Netflix swoją infrastrukturę oparł na usługach AWS15?

Chcesz się ze mną skontaktować.

Napisz: https://www.nietylkoprogramowanie.pl/kontakt/

Przypisy:

 1. https://aws.amazon.com/ec2/
 2. https://www.rackspace.com
 3. https://azure.microsoft.com/pl-pl/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure/azure-iaas/#overview
 4. https://cloud.google.com/compute
 5. https://docs.aws.amazon.com/elastic-beanstalk/index.html
 6. https://www.heroku.com
 7. https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/cloud-services-extended-support/overview
 8. https://cloud.google.com/appengine
 9. https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/openshift
 10. https://workspace.google.com/intl/pl/
 11. https://www.office.com
 12. https://www.dropbox.com
 13. https://www.salesforce.com/eu/
 14. https://www.shopify.com
 15. https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *