Rola analityka

Tytułem wstępu

Rola analityka nie jest prosta do zdefiniowania.

Pracując w IT od paru lat i będąc w różnych projektach zauważyłem, że ciężko jest jednoznacznie określić zadania i obowiązki na tym stanowisku.

Zacznijmy może od tego, że sama nazwa stanowiska już jest problematyczna. 

Na portalach z ogłoszeniami o pracę pojawia się wiele ofert z różnymi nazwami stanowiska analityka:

  • biznesowego,
  • systemowego,
  • IT,
  • Biznesowo-systemowego,
  • Technicznego biznesowego.

Znaleźć ich można pewnie więcej, ja np. jako analityk byłem zatrudniony na stanowisku „Specjalista ds. Rozwoju systemów”. Często osoby z rekrutacji mnie się pytały co robiłem na tym stanowisku(oczywiście pomimo dokładnego opisania zakresu obowiązków), więc zmieniłem wpis w CV na analityk biznesowo-systemowy, żeby łatwiej to było zrozumieć. 

Ale czy faktycznie jest to łatwiej zrozumieć? 

Teoria

Ale przecież można określić jakieś teoretyczne ramy tych stanowisk. Choć sama definicja w zależności od organizacji może być inna. 

Zacznijmy od teoretycznego podziału kompetencji i tutaj skupił bym się na analityku biznesowym oraz systemowym.

Rola analityka biznesowego

Analityk biznesowy umiejscowiony jest bliżej biznesu i w zależności od organizacji specjalizuje się w określonym obszarze, np. księgowość, sprzedaży, albo dostaje projekty,  inicjatywy, które po prostu się pojawiają.

Co do wymagań stawianych przed analitykiem/analityczką to jest to bardzo szeroki zakres umiejętności. 

Pierwsza część to umiejętność pracy z różnymi typami interesariuszy, zbierania wymagań biznesowych, prowadzenia warsztatów z klientami. Z drugiej strony wymagane są umiejętności rozumienia zagadnień technicznych. Możemy do tego zaliczyć znajomość notacji BPMN, podstaw SQLa, znajomość relacyjnych baz danych, sposobów integracji. Na pewno umiejętności wykonywania oraz koordynowania testów manualnych. Znajomość metodyk prowadzenia projektów.

Ogólnie jest to osoba, która prowadzi warsztaty z biznesem, zbiera wymagania biznesowe, identyfikuje procesy, źródła danych i tworzy dokument, który jest podstawą do dalszych prac technicznych. Analitycy biznesowi, w zależności od firmy, ulokowani są w działach IT, albo gdzieś obok, często jako odrębna jednostka. Nie powinna to być jednak osoba, która tylko spisuję to co usłyszy, ale także przeprowadzi walidację tego co otrzyma i zaproponuje własne rozwiązania.

Rola analityka systemowego

Analitycy systemowi za to już zawsze ulokowani są w działach IT i ich przypisanie jest dokonywane w inny sposób.

W związku z tym, że odpowiadają już za techniczną koncepcję rozwiązania często przypisani są do określonego systemu, lub do grupy systemów. 

Umiejętności, które musi posiadać analityk systemowy. Na tym stanowisku wymagane są umiejętności techniczne: 

  • UML, 
  • SQL, 
  • znajomość standardów integracji oraz tworzenia struktury plików JSON, XML, wykorzystywanych do integracji pomiędzy systemami,
  • Znajomość standardów architektonicznych coraz częściej podstawowa wiedza na temat rozwiązań chmurowych. 

Dobrze widziana jest znajomość podstaw programowania, ale nie jest to wymagane. Znajomość technologii webowych, umiejetność czytania logów systemowych.

W zakresie obowiązków jest często wyznaczanie zadań dla programistów.

Znajomość strony biznesowej i jej zrozumienie też jest wymagane, ale wynika ona bardziej już z opieki nad powierzonymi systemami.

A jak to wygląda w praktyce?

Często kompetencje na stanowisku mieszają się i analityk wykonuję pracę związane ze stroną biznesową oraz systemową. Mnogość kompetencji oraz struktur w firmach powoduję tworzenie różnych nazw dla stanowisk analityka. Rynek bardziej stawia jednak na połączone kompetencje w postaci analityków biznesowo-systemowych. Osoba taka jest w stanie komunikować się z biznesem i jednocześnie pracować z architektami, programistami oraz testerami przy rozwoju oprogramowania.

Duże firmy

Wszystko jest zależne od metodyki prowadzenia projektu. Inny sposób pracy jest w sytuacji prowadzenia projektu waterfallowo, a inaczej w pracy jako członek zespołu deweloperskiego w Scrumie.

Rola analityka też jest zależna od dojrzałości organizacji oraz  jej podejścia do analizy. Duże firmy, korporację często mają ustrukturyzowany sposób prowadzenia analiz, utworzone procedury, standardy, wzory dokumentów. Do tworzenia dokumentacji wykorzystuje się narzędzia CASE np. Enterprise Architect. Choć nie zawsze tak jest i pomimo posiadania standardów i narzędzi, pracownicy nie tworzą dokumentów i analizy zgodnie z przyjętymi standardami.

Ma to też swoje minusy, bo są nadal organizację, które tworzą dokumentacje w plikach Wordowych. Rezygnacja z tego sposobu tworzenia dokumentacji jest częsta. Jednak nadal istnieje stara dokumentacja systemów legacy napisana w Wordzie.

Mniejsze firmy

Większa swoboda pracy jest w mniejszych firmach, gdzie nie zawsze wykorzystywane są narzędzia CASE, co nie oznacza, że jakoś tworzonej dokumentacji jest gorsza, bo wszystko zależy od tego, kto tworzy dokumenty, a nie z jakich narzędzi korzysta.

Pracując dla software house’u często jest tak, że jako dostawca oprogramowania  jest się zobowiązanym do tworzenia dokumentacji w oparciu o standardy tworzenia dokumentacji przez klienta, często właśnie dużych firm, więc to nie zawsze jest tak, że pracując dla małej firmy unikniemy tworzenia dokumentacji w ustrukturyzowany sposób.

Jedno na pewno jest nie zmienne i analityk jest zawsze centrum informacji o wymaganiach. Posiada informację o postępach, jest pierwszym punktem kontaktu(FPOC), dla wszystkich spoza projektu. 

Podsumowanie

Jest to bardzo ogólny opis zadań i roli jaką analityk może pełnić w trakcie swojej pracy.

Stanowisko to daję duży wpływ na wygląd finalnego produktu. Pozwala na udział w tak naprawdę każdym etapie życia projektu, od zbierania wymagań do wdrożenia i przekazania systemu do utrzymania. Na pewno jest stanowisko, gdzie się dużo dzieję i zakres wymaganych kompetencji jest bardzo szeroki.

Na pewno jeszcze w przyszłości rozwinę ten temat i opiszę dokładniej zadania, które są stawiane przed analitykiem w trakcie pracy.

Jeżeli masz jakieś pytania. Skontaktuj się ze mną: https://www.nietylkoprogramowanie.pl/kontakt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *