Diagram komponentów

Wprowadzenie – co to jest diagram komponentów

Diagram komponentów jest elementem diagramów statycznych w notacji UML. Pokazuje on, jak różne komponenty systemu łączą i komunikują się ze sobą. W ramach tworzenia diagramu można przedstawiać system na różnym poziomie szczegółowości. Do tworzenia diagramów możemy wykorzystać narzędzia CASE.

Diagram komponentów jest przydatny do:

 • Dokumentowania architektury systemu
 • Rozumienia zależności między komponentami
 • Identyfikowania potencjalnych problemów z integracją
 • Komunikowania architektury systemu interesariuszom

Z czego składa się diagram komponentów

Głównymi elementami diagramu komponentów są:

 • Komponenty: Moduły programistyczne, biblioteki, systemy itp.
 • Interfejs wystawiony(provider intefrace): Punkty dostępu, który jest dostarczany przez komponent.
 • Interfejs wymagany(required interface): Punkt dostępu, który jest potrzebny do działania komponentu.
 • Zależności: Relacje między komponentami, np. zależności funkcjonalne lub zależności od danych.
 • Pakiety(Subsystem): Grupy komponentów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Diagram komponentów

Przykłady wykorzystania diagramu komponentów

 • Projektowanie aplikacji webowej: Diagram komponentów może przedstawiać różne warstwy aplikacji webowej, np. warstwę prezentacji, warstwę logiki biznesowej i warstwę dostępu do danych.
 • Projektowanie systemu wbudowanego: Diagram komponentów może przedstawiać różne moduły oprogramowania i sprzętu systemu wbudowanego, np. procesor, pamięć, czujniki i siłowniki.
 • Dokumentowanie architektury istniejącego systemu: Diagram komponentów może być użyty do udokumentowania struktury istniejącego systemu w celu jego lepszego zrozumienia i zarządzania.

Zalety korzystania z diagramu komponentów

Korzystanie z diagramu komponentów oferuje wiele korzyści, m.in.:

 • Poprawa komunikacji: Diagram komponentów ułatwia komunikację architektury systemu między różnymi interesariuszami.
 • Lepsze zrozumienie: Diagram komponentów pomaga w lepszym zrozumieniu struktury systemu i zależności między jego komponentami.
 • Łatwiejsza identyfikacja problemów: Diagram komponentów ułatwia identyfikację potencjalnych problemów z integracją i innymi problemami architektonicznymi.
 • Ułatwiona konserwacja: Diagram komponentów ułatwia konserwację i rozbudowę systemu w przyszłości.

Podsumowanie

Diagram komponentów UML pozwala w przejrzysty sposób powiązania pomiędzy systemami, komponentami systemu, integracje zewnętrzne. Może być wykorzystywany na różnym poziomie szczegółowości dzięki czemu jest bardzo elastyczny w użyciu. W ramach swojej pracy diagram komponentów tworzony jest przez analityków oraz architektów.

W ramach tworzenia innych modeli z wykorzystaniem UML komponenty wytworzone podczas przedstawiania systemów mogą być wykorzystywane w innych diagramach.

Chcesz się ze mną skontaktować.

Napisz: https://www.nietylkoprogramowanie.pl/kontakt/

Przypisy:

 1. Strona Object Management Group – https://www.omg.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *